Tauron odpowiada…Co z rozbudową instalacji fotowoltaicznej po 1 kwietnia 2022?

Dodano: 14.12.2021

Kategoria: Fotowoltaika

Zmiana systemu rozliczeń z systemu opustów na net-billing będzie możliwa na prośbę prosumenta. W przypadku zmiany systemu rozliczeń na net-billing nie będzie możliwy powrót do poprzedniego systemu, tj. systemu rozliczeń na zasadzie opustów.

Jak wynika z artykułu GLOBENERGIA rzeczniczka prasowa Tauronu poinformowała iż, prosument będzie mógł zmienić system rozliczeń nie później niż na 21 dni przed początkiem kolejnego kwartału. W tym celu będzie musiał złożyć pisemne oświadczenie do sprzedawcy o skorzystaniu z zasad prowadzenia rozliczeń w oparciu o system net-billing. Będą zainteresowani?

Okazuje się, że prosument ma 3 możliwości związane z rozbudową instalacji, spośród których tylko jedna wiąże się z przejściem na net-billing.
Opcja 1. Rozbudowa instalacji powyżej 50 kW

Zgodnie z definicją, mikroinstalacja fotowoltaiczna, to instalacja o mocy mniejszej niż 50 kW. W związku z tym, rozbudowa instalacji powyżej tej mocy, będzie się wiązała z rezygnacją z systemu opustów i przejściem na system rozliczeń stosowany w przypadku małych instalacji OZE, czyli de facto na sprzedaż energii.

Opcja 2. Rozbudowa instalacji do 50 kW

Mamy dobrą wiadomość! Zgodnie z odpowiedzią Taurona – prosumenci, którzy rozbudują instalację, ale jej moc po rozbudowie nie przekroczy 50 kW, nie muszą obawiać się o utratę możliwości rozliczania w systemie opustów.

Opcja 3. Dobra wola prosumenta

Zgodnie z odpowiedzią, którą otrzymaliśmy od Taurona, tylko w jednym przypadku prosument przejdzie na net-billing – jeśli wyrazi taką wolę.

Pełny tekst artykułu znajdziesz tutaj.