Kompleksowa realizacja w wytwórni komponentów do produkcji mebli – Góra

Jedna lokalizacja wiele systemów i usług. Mieliśmy niewątpliwą przyjemność zrealizować dla zakładu 4production system monitoringu wizyjnego, system kontroli czasu pracy.

Ponadto wyposażyliśmy obiekt w znaki ewakuacyjne wewnątrz i na zewnątrz i środki gaśnicze zgodnie NASZĄ instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. 

Całość uzupełniły badania wydajności hydrantów, wentylacji, natężenia oświetlenia ewakuacyjnego oraz miejsca pracy a także pomiary instalacji elektrycznej.