Finansowanie fotowoltaiki

Fotowoltaika dla domu to nowoczesne rozwiązanie, które pozwala uzyskać darmową energię elektryczną dla własnego domu, pochodzącą z energii słonecznej. Całość opiera się na prosumenckim systemie rozliczeń z zakładem energetycznych. System wprowadzonych opustów pozwala uzyskać korzystne oszczędności w zakresie wysokości rachunków za prąd, a tym samym uniezależnić się od dostawcy energii elektrycznej.
Do jej wykonania konieczne jest zamontowanie paneli fotowoltaicznych. Mogą one być zainstalowane na dachach budynków mieszkalnych, garażach, budynkach gospodarczych, wiatach, ale też na gruncie. Ogromnymi plusami instalacji jest bez wątpienia to, że jest bezobsługowa i bezawaryjna. Do jej wykonania konieczne jest zamontowanie paneli fotowoltaicznych. Mogą one być zainstalowane na dachach budynków mieszkalnych, garażach, budynkach gospodarczych, wiatach, ale też na gruncie. Ogromnymi plusami instalacji jest bez wątpienia to, że jest bezobsługowa i bezawaryjna.

Zagadnienia (kliknij aby przejść):

Finansowanie energii 100%

treść

Program Mój Prąd 3.0 – dofinansowanie fotowoltaiki – najczęściej zadawane pytania.

Program Mój Prąd to forma dofinansowania instalacji fotowoltaicznej dla domu w postaci dotacji. W 2020 roku inwestorzy mogli odzyskać do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak w wartości nie większej niż 5000 zł. Aktualnie trwają prace nad uruchomieniem kolejnej – 3. już edycji programu. W dalszym ciągu trwają ustalenia w zakresie maksymalnej wysokości dofinansowania. Zgodnie z przekazanym przez NFOŚiGW informacjami, rozpoczęcie naboru wniosków zaplanowane jest na 1 lipca 2021 roku. Z całą pewnością wprowadzone zmiany będą dotyczyć kosztów kwalifikowanych – rozpatrywane będą mikroinstalacje fotowoltaiczne za których budowę koszty kwalifikowane były ponoszone od 1 lutego 2020 roku.

Co jeśli instalacja fotowoltaiczna zostanie wykonana przed 1 lipca 2021?

Inwestorzy, którzy zamontowali instalację fotowoltaiczną, bądź planują ją wykonać pomiędzy naborami programu Mój Prąd w edycji 2 i 3, mogą liczyć na uzyskanie dotacji z nowej edycji. Jest to bardzo dobra wiadomość, gdyż część osób obawiała się o to, że po zakończeniu 2 edycji, nie będą mogli składać wniosków. Oczywiście, nadal konieczne jest spełnienie określonych warunków.

Od kiedy będzie można składać wniosku do programu Mój Prąd?

Minister Klimatu i Środowiska zapowiedział, że możliwość składania wniosków o dofinansowanie do fotowoltaiki „Mój Prąd” będzie prawdopodobnie dostępne od 1 lipca 2021 roku. W dalszym ciągu trwają prace nad nową formułą III naboru. Zmiana nastąpi w zakresie zakresu wsparcia – inwestorzy mogą się spodziewać dodatkowej pomocy na montaż instalacji fotowoltaicznych połączonych z pompami ciepła, przydomowymi magazynami energii oraz ładowarkami do samochodów elektrycznych.

Na co można wykorzystać środki z programu „Mój prąd”?

Poprzednia wersja programu Mój Prąd, realizowana w 2020 roku, zakładała możliwość uzyskania bezzwrotnej dotacji w wysokości maksymalnie 5000 zł na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych dla domu. Zgodnie z aktualnymi zapowiedziami, wersja realizowana w 2021 roku pozwoli uzyskać dofinansowanie również na magazyny energii czy stacje do ładowania samochodów elektrycznych.

Kto może skorzystać z programu „Mój Prąd”?

Z programu „Mój Prąd” mogą skorzystać wszystkie osoby, które dotychczas nie otrzymały wsparcia w ramach innych programów dofinansowań do instalacji fotowoltaicznych. Wszyscy inwestorzy (beneficjenci), którzy skorzystali z dofinansowania w ramach poprzednich programów, nie będą mogli składać wniosków w naborze.

Dodatkowo, dofinansowanie nie może być udzielone osobom, które wykonały i sfinansowały instalacje z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”. W przypadku złożenia już wniosku do innych naborów, instalacja zgłoszona do programu musi zostać wyłączona z zakresu wniosku.

Warto również pamiętać o tym, że w przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków programu „Mój Prąd” do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku zostanie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.

Co dokładnie można sfinansować z programu „Mój Prąd”?

Środki uzyskane z programu „Mój Prąd” mogą zostać przeznaczone na poniesienie wszystkich kosztów związanych z zakupem instalacji fotowoltaicznej, tj. paneli fotowoltaicznych, inwertera, systemów mocujących, okablowania, ale też montażu i innych niezbędnych zabezpieczeń, w tym zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Czy instalacja fotowoltaiczna musi mieć określoną moc?

Dotacja może być przeznaczona jedynie na sfinansowanie instalacji o mocy od 2 kWp do 10 kWp.

Jaką kwotę środków można uzyskać z programu?

Maksymalna wysokość dofinansowania do fotowoltaiki może wynieść 5000 zł, jednak nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych.

Czy należy zapłacić podatek od uzyskanej dotacji?

Nie. Dotacja na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w ramach programu „Mój Prąd” jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych – oznacza to, że inwestor nie musi jej wykazywać w rocznym zeznaniu podatkowych.

Powyższe wynika z zapisów ustawy PIT z dnia 23 listopada 2019 roku. Zgodnie z przepisami, zwolnienie obejmuje wszystkie dotacje oraz inne świadczenia bezzwrotne (w tym kwoty umorzonych pożyczek) otrzymywane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięć.

Czy dofinansowanie w ramach programu „Mój Prąd” może być łączone z ulgą termomodernizacyjną i programem „Czyste powietrze”?

Tak, dotację z programu można połączyć z ulgą termomodernizacyjną w ramach PIT. Należy jednak pamiętać o tym, że kwota przedstawiona do odliczenia powinna być pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania. Aktualnie, w ramach ulgi termomodernizacyjnej, można odpisać maksymalnie 53 000 zł.

Niestety, dofinansowanie z programu rządowego Mój Prąd nie może być udzielone na instalacje, które zostały zrealizowane bądź sfinansowane z innych środków publicznych – dotyczy to również programu „Czyste Powietrze”.

Czy skorzystanie z ulgi inwestycyjnej 25% od podatku rolnego wyklucza udział w programie Mój Prąd?

Inwestorzy, którzy skorzystali z ulgi inwestycyjnej od podatku rolnego, nie mogą wystąpić o dofinansowanie z programu Mój Prąd.

Wynika to z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Zgodnie z przepisami, ulga inwestycyjna nie przysługuje, jeśli wydatki poniesione na budowę instalacji fotowoltaicznej zostały sfinansowane preferencyjnymi kredytami, pożyczkami czy dotacjami pochodzącymi ze środków publicznych. Decyzję o przyznaniu ulgi inwestycyjnej przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Gdzie można znaleźć wzór wniosku o dotację Mój prąd?

Wprowadzone zmiany sprawiły, że od 31.03.2020 r. beneficjenci mogą składać tylko wniosek online. Odbywa się to za pomocą portalu gov.pl – konieczne jest użycie profilu zaufanego lub e-dowodu. W związku z tym, inwestorzy nie mają możliwości złożenia wniosku w wersji papierowej.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku Mój Prąd?

Wraz z wnioskiem o dofinansowanie do fotowoltaiki należy złożyć:

 • kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
 • pełnomocnictwo – jeżeli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie.

Jaki budżet przeznaczono na realizację programu „Mój prąd”?

1,1 mld zł. Program zaplanowany jest na lata 2019 –2024.

Jakie są ograniczenia w kwestii zgłoszeń do programu?

Dotacje są przyznawane jedynie na podstawie kolejności zgłoszeń i poprawności wniosku, aż do wyczerpania zakładanego budżetu (1,1 mld zł). W związku z tym, dotację może otrzymać maksymalnie 220 tys. prosumentów.

Jakie rodzaje przedsięwzięć są dofinansowywane?

Wszystkie przedsięwzięcia związane z zakupem i montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 kW do 10 kW, służące potrzebom budynków mieszkalnych, mogą zostać objęte dofinansowaniem. Nie ma możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów związanych ze zwiększeniem mocy istniejącej instalacji.

Kim są Beneficjenci projektu?

Beneficjenci projektu to osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby. Muszą mieć zawartą umowę kompleksową, regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.


Leasing na wykonanie instalacji fotowoltaicznych

Przedsiębiorcy, którzy chcą zainwestować w instalację fotowoltaiczną, nie muszą już gromadzić oszczędności i nagle wydawać dużych środków. Od jakiegoś czasu, duże instytucje finansowe, w tym banki, oferują korzystne warunki leasingu na fotowoltaiką.

Dlaczego warto zainwestować w fotowoltaiką?

Fotowoltaika to sposób na wygenerowanie oszczędności na rachunkach za prąd w firmie. Kluczowe jest oczywiście jej dobre zaprojektowanie i odpowiednie dobranie komponentów. Właściciel firmy może osiągnąć spore korzyści – oszczędności mogą być zdecydowanie większe niż rata leasingu za instalację. W efekcie przedsiębiorca nie musi obawiać się wyższych kosztów – w pierwszych latach może on nawet nie odczuć różnicy, gdyż wysokość raty leasingu może być zbliżona do wysokości dotychczasowych kosztów za energię. Warto dodać, że raty leasingu mogą być zaliczane w koszty działalności gospodarczej, a to działanie pozwala obniżyć wysokość płaconych podatków.

Jaki jest czas spłaty inwestycji?

Czas zwrotu z inwestycji jest uzależniony od wielu czynników, m.in. od leasingodawcy i warunków, jakie oferuje, ale też od wykonawcy zadania. Bardzo ważne jest również dobranie odpowiednie mocy instalacji PV – tylko w ten sposób pozwoli ona uzyskać niezbędne zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Aby prawidłowo ustalić moc fotowoltaiki, należy wziąć pod uwagę:

 • profil zużycia energii stosowany w firmie,
 • system czasu pracy,
 • sezonowość produkcji.

Dobrze, czyli optymalnie dobrana instalacja, w ciągu kilku lat spłaci się sama, bez konieczności angażowania środków finansowych firmy czy nawet dopłat z różnych programów krajowych. Co ważne, oznacza to, że kolejne 20, a nawet 25 lat użytkowania instalacji będzie pozwalało uzyskać prąd niemal za darmo.


Program „Czyste powietrze” – czyli jak ubiegać się o dofinansowanie


Zgodnie z obowiązującym w Polsce programem „Czyste powietrze” aż 103 mld zł zostaną przekazane do 2029 roku inwestorom jako forma wsparcia w walce ze smogiem. Jakie warunki należy spełnić, by skorzystać z programu i kto oraz na co może wnioskować o przyznanie dofinansowania? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje na temat programu.

Program „Czyste powietrze” – co to takiego?

Program „Czyste powietrze” został stworzony z myślą o walce ze smogiem. Zanieczyszczenia w Polsce mają wiele źródeł. Głównym problemem jest jednak niska emisja, czyli szkodliwa działalność sektora komunalno-bytowego i transportu spalinowego. Największy wpływ na tworzenie smogu mają nieekologiczne piece grzewcze montowane w domach jednorodzinnych oraz kotłownie węglowe, spalające niskiej jakości opał. Wśród głównych zanieczyszczeń, które powstają podczas spalania można wymienić: dwutlenek węgla, tlenek węgla, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, tlenki azotu, dwutlenek siarki, pyły zawieszone i wiele innych substancji. Wszystkie te czynniki mają ogromnie negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie społeczeństwa – szacuje się, że rocznie w Polsce umiera nawet 45 tys. osób z powodu chorób wywołanych złej jakości powietrzem.

W tej sytuacji, na ratunek wprowadzono program „Czyste powietrze”. Jest to ogólnokrajowa inicjatywa pozwalająca walczyć ze smogiem. Nad realizacją programu czuwają Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warunki programu zakładają, że inwestorzy mogą uzyskać środki na przeprowadzenie termomodernizacji budynków, np. wykonać termoizolację nieruchomości, zainwestować w nową stolarkę okienną i drzwiowy czy też wymienić kotły grzewcze. Nowe rozwiązania wyróżniać się muszą większą energooszczędnością. Środki można także przeznaczyć na wymianę starych, wysokoemisyjnych kotłów węglowych na pompę ciepła, instalację fotowoltaiczną, rekuperację, nową instalację centralnego ogrzewania czy też kolektory słoneczne. Środki te można wykorzystać także na przygotowanie dokumentacji technicznej np. audytu energetycznego ułatwiającego ustalenie rzeczywistych potrzeb nieruchomości.

Ogromną zaletą programu „Czyste powietrze” jest fakt, że umożliwia ono łączenie dofinansowania z innymi środkami np. dotacjami, pożyczkami, ulgami – termomodernizacyjną ulgą podatkową czy programem „Mój Prąd”. Na zakup instalacji PV można uzyskać również bezzwrotną dotację z urzędów.

Kto może skorzystać z programu „Czyste powietrze”?

Dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze” jest skierowane do osób fizycznych, które są właścicielami bądź współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz lokali mieszkalnych w wydzielonych budynkach jednorodzinnych, pod warunkiem, że mają wyodrębnioną księgę wieczystą. Warto jednak pamiętać, że podstawowe dofinansowanie w kwocie do 30 000 zł mogą uzyskać inwestorzy, których roczne przychody nie przekraczają 100 000 zł.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym – w każdym wniosku znajdują się kryteria dochodowe. Warto pamiętać, że wszystkie zmiany w zakresie wysokości średniego miesięcznego dochodu, który nastąpiły w trakcie rozpatrywania wniosku bądź nawet realizacji inwestycji, nie mają wpływu na ustaloną wysokość wsparcia.

Z możliwości uzyskania podwyższonego dofinansowania – w kwocie do 37 000 zł mogą skorzystać osoby pod warunkiem, że łączne zarobki osób wspólnie mieszkających i utrzymujących się w danym gospodarstwie nie przekraczają miesięcznie 1400 zł w przeliczeniu na osobę. Osoby, które mieszkają same, muszą spełniać warunek zarobków w kwocie 1960 zł. Z wyższej wartości wsparcia mogą także skorzystać właściciele działalności gospodarczych, o ile ich roczny przychód nie przekracza równowartości 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę.

Na jakie inwestycje można wykorzystać dofinansowanie uzyskane z programu „Czyste powietrze”?

 • wymianę starych kotłów grzewczych, które były zasilane stałym paliwem, na ekologiczne źródła ciepła. Ważne, by spełniały one wymagania programu,
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem energii (rekuperacja),
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • termomodernizację budynku,
 • wymianę okien, drzwi i bram garażowych budynku.

Jak uzyskać dofinansowanie w ramach programu?

Uzyskanie dofinansowania wymaga złożenia wniosku. Dokument ten należy złożyć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, właściwym dla województwa, na terenie którego będzie modernizowana nieruchomość. Wniosek może zostać złożony zarówno osobiście, jak i wysłany pocztą. Co ważne – termin rozpatrzenia wniosku wynosi maksymalnie 90 dni od jego złożenia.

Komfortową formą złożenia wniosku o dofinansowanie jest wersja elektroniczna. W tym celu należy zarejestrować się na stronie WFOŚIGW, a tam pobrać elektroniczny wniosek o dofinansowanie. Po jego wypełnieniu, wystarczy złożyć go za pomocą Portalu Beneficjenta – wymaga to posiadania także wersji papierowej, lub za pomocą platformy ePUAP – tu wystarczy jedynie wersja elektroniczna. Wniosek elektroniczny nie musi być drukowany i podpisany – można to zrobić za pomocą certyfikatu kwalifikowanego bądź profilu zaufanego.

Warto pamiętać, że uzyskanie środków w ramach programu „Czyste powietrze” jest możliwe tylko w okresie do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia inwestycji. Za dzień ten uznaje się dzień wystawienia pierwszej faktury. Warto również pamiętać, że czas trwania inwestycji nie może przekroczyć 30 miesięcy. Termin ten jest liczony od dnia złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie?

 • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości – może to być akt notarialny bądź numer księgi wieczystej,
 • w przypadku, gdy jest kilku właścicieli nieruchomości – skany oświadczeń z danymi i podpisami wszystkich współwłaścicieli,
 • w przypadku małżeństwa – skan oświadczenia z danymi i podpisem małżonka,
 • zaświadczenie o osiąganych dochodach,
 • audyt energetyczny – jeśli został przeprowadzony, a na jego podstawie opracowano projekt modernizacji,
 • na etapie rozliczenia – faktury, dokumenty potwierdzające dokonanie płatności i wnioski o płatność z protokołem.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Maksymalna kwota dofinansowania jest zawsze uzależniona od rodzaju realizowanych przedsięwzięć oraz dochodów inwestora. W przypadku zdecydowanie się na montaż instalacji fotowoltaicznej istnieje możliwość podwyższenia limitu wsparcia – można otrzymać 5 000 zł więcej. Warto pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, wsparcie uzyskane w postaci dofinansowania nie jest opodatkowane – nie trzeba od tego wyliczać podatku ani składać żadnych deklaracji w Urzędzie Skarbowym.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od wariantu, z którego korzysta inwestor. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje.

Wariant pierwszy

Zakres przedsięwzięcia w pierwszym wariancie może dotyczyć demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, montażu pompy ciepła powietrze-woda bądź gruntowej pompy ciepła. Dodatkowo, inwestor może zdecydować się na:

 • zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania bądź też wody użytkowej, zakres ten obejmuje również zakup kolektorów słonecznych,
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż rekuperacji, tj. wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, stolarki okiennej i drzwiowej, a także drzwi i bram garażowych,
 • wykonanie audytu energetycznego, w przypadku gdy inwestor decyduje się na wykonanie ocieplenia przegród budowlanych, dokumentacji projektowej, ekspertyz.

W takim wariancie:

 • maksymalna kwota wsparcia bez mikroinstalacji fotowoltaicznej wynosi 25 000 zł
 • maksymalna kwota wsparcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną wynosi 30 000 zł

Wariant drugi

Zakres przedsięwzięcia w drugim wariancie dotyczy demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe i zakupu innych źródeł ciepła niż pompa ciepła, wykorzystywanych do centralnego ogrzewania i podgrzewania centralnej wody użytkowej lub zakupu i montażu kotłowni gazowej. Dodatkowo, inwestor może zdecydować się na:

 • zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania bądź też wody użytkowej, zakres ten obejmuje również zakup kolektorów słonecznych,
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż rekuperacji, tj. wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, stolarki okiennej i drzwiowej, a także drzwi i bram garażowych,
 • wykonanie audytu energetycznego, w przypadku gdy inwestor decyduje się na wykonanie ocieplenia przegród budowlanych, dokumentacji projektowej, ekspertyz.

W takim wariancie:

 • maksymalna kwota wsparcia bez mikroinstalacji fotowoltaicznej wynosi 20 000 zł
 • maksymalna kwota wsparcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną wynosi 25 000 zł

Wariant trzeci

Ostatni, trzeci wariant przedsięwzięcia nie może być przeznaczony na wymianę źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na nowe źródło ciepło. Obejmuje jedynie:

 • zakup i montaż rekuperacji,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz drzwi/bram garażowych,
 • wykonanie audytu energetycznego, w przypadku gdy inwestor decyduje się na wykonanie ocieplenia przegród budowlanych, dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Maksymalne jednostkowe koszty kwalifikowane na jeden jednorodzinny budynek mieszkalny wynoszą:

 • audyt energetyczny budynku – do 1000 zł,
 • projekt modernizacji dachu wraz z dociepleniem – do 1000 zł,
 • projekt modernizacji instalacji wewnętrznych i wymiany źródła ciepła – do 1000 zł,
 • ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna – do 500 zł,
 • termoizolacja budynku i uzasadnione prace towarzyszące – do 150 zł/m2,
 • wymiana okien – do 700 zł/m2,
 • wymiana drzwi zewnętrznych i bramy garażowej – do 2000 zł/m2,
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem – do 10 000 zł,
 • instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej – do 15 000 zł,
 • kocioł na paliwo stałe (biomasa) z systemem odprowadzania spalin – do 20 000 zł,
 • ogrzewanie elektryczne – do 10 000 zł
 • kocioł węglowy zgodny z wymaganiami programu – do 10 000 zł,
 • kocioł gazowy kondensacyjny lub olejowy wraz ze zbiornikiem i odprowadzeniem spalin – do 15 000 zł,
 • pompa ciepła powietrzna – do 30 000 zł,
 • pompa ciepła gruntowa/wodna – do 45 000 zł,
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacja) – do 10 000 zł,
 • kolektory słoneczne (tzw. solary) – do 8 000 zł,
 • instalacja fotowoltaiczna – do 30 000 zł, gdzie 1 kWp to 6000 zł.

Nie czekaj – już teraz złóż wniosek o dotację „Czyste powietrze” za pomocą gov.pl! Zapraszamy też do kontaktu z naszą firmą, odpowiemy na wszystkie pytania związane z tym zagadnieniem.


Kredyt na instalację fotowoltaiczną

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej przy wykorzystaniu kredytu jest wygodnym i dostępnym dla wielu osób sposobem na sfinansowanie jej zakupu oraz montażu. Ta forma finansowania pozwala pokryć nawet 100% koszty zakupu systemu fotowoltaicznego, instalacji PV z magazynem energii oraz pompy ciepła. Ogromnym plusem rozwiązania jest brak konieczności angażowania bieżących środków – czy to z budżetu domowego, czy też firmowego.

Z oferty kredytu na instalację fotowoltaiczną mogą skorzystać zarówno klienci indywidualni, jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Co wyróżnia kredyt na instalację fotowoltaiczną?

Minimum formalności. Inwestorzy, którzy chcą skorzystać z finansowania zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej za pomocą kredytu bankowego muszą jedynie skontaktować się z doradcą – pomoże on dobrać odpowiednią instalację, tj. jej moc i komponenty, ale też wesprze w wypełnieniu wniosku kredytowego i dopełnieniu innych formalności.

Jak w kilku krokach można uzyskać kredyt na instalację fotowoltaiczną?

 • Klienci zainteresowani skorzystaniem z możliwości uzyskania kredytu na wykonanie instalacji fotowoltaicznej muszą podać wnioskowaną kwotę oraz ilość rat – na podstawie uzyskanych informacji doradca przekaże najważniejsze informacje,
 • po zdecydowaniu się i złożeniu wniosku należy oczekiwać na jego zatwierdzenie – w przypadku braków kontaktujemy się bezpośrednio z klientem w celu uzupełnienie formalności,
 • złożenie wniosku o udzielenie kredytu nie musi być trudne – jeśli klient potrzebuje wsparcia, może liczyć na pomoc doradcy. Nie tylko ułatwi on jego sporządzenie, ale też pozwoli dobrać najkorzystniejszą wysokość rat,
 • po uzyskaniu pozytywnej decyzji banku wystarczy tylko podpisać umowę,

kolejny krok stanowi uruchomienie kredytu i przekazanie go na konto wykonawcy – wówczas następuje realizacja inwestycji.


Dofinansowanie do wymiany pieca

Jednym z efektywnych sposobów na walkę ze smogiem w Polsce jest wymiana kotłów zasilanych paliwami stałymi na ekologiczne formy. Wiele gmin oferuje nie tylko możliwość skorzystania z dofinansowania w ramach programu „Czyste powietrze’, ale też wielu innych. Co warto wiedzieć o dofinansowaniu do wymiany pieca? Gdzie szukać pomocy i wsparcia?

Programy lokalne dotujące wymianę kopciucha

Miastem wiodącym, pionierem lokalnych programów dotujących, jest Kraków. Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, od 1 września 2019 roku, mieszkańcy miasta nie mogą spalać paliw stałych – zarówno węgla, pelletu, drewna i innych. Co więcej, nie mogą nawet rekreacyjnie korzystać z kominków opalanych drewnem. Działanie to ma wspomóc walkę ze smogiem, którą miasto rozpoczęło już cztery lata wcześniej. W okresie tym, akcja wymiany pieców w Krakowie pochłonęła z budżetu miasta aż 218 mln zł. Najkorzystniejsze warunki zapewniano w pierwszym roku – można było uzyskać aż 100% dofinansowania. Tak ogromne wsparcie wynika ze skali problemu – stolica małopolski przez wiele lat była na podium najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce.

Główną przyczyną smogu jest tzw. niska emisja. Polega ona na użytkowaniu nieekologicznych kotłów węglowych w gospodarstwach domowych. Niestety, pomimo wyeliminowania wielu źródeł smogu, jakość powietrza w Krakowie nadal nie jest zadowalająca. Owszem, jakość powietrza znacznie się poprawiła, jednak szkodliwe substancje są nawiewane z ościennych terenów.

Czyste Powietrze – odpowiedź na walkę ze smogiem

Czyste Powietrze to ogólnopolski program umożliwiający uzyskanie dofinansowania na wymianę pieców węglowych. jest on prowadzony przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na realizację programu przeznaczono aż 103 mld zł – będą one sukcesywnie rozdzielane aż do 2029 roku. Z wsparcia mogą skorzystać osoby fizyczne, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł. W ramach podstawowego dofinansowania, na zakup pompy ciepła można uzyskać maksymalnie 25 000 zł, a w przypadku zainwestowania w inne źródło ciepła spełniające wymagania programu, wartość ta wynosi 20 000. Istnieje możliwość zwiększenia wysokości wsparcia o 5 000 zł – wystarczy zdecydować się na zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej.
Zgodnie z założeniami osoby o najmniejszym dochodzie (na jedną osobę, dochód może wynieść maksymalnie 1400 zł) mogą otrzymać nawet 37 tys. złotych.
Poza ogólnopolskimi programami, dużym zainteresowaniem cieszą się lokalne programy wsparcia mieszkańców. Jakie działania jeszcze prowadzą urzędy w Polsce?

Wyślij zapytanie