Systemy Sygnalizacji Pożarowej

Zespół EL-PROTEKT posiada duże doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu kompletnych systemów detekcji i sygnalizacji pożaru. Bazujemy przy tym na kilku systemach działających w oparciu o różne układy detekcji.

W naszych systemach wykorzystujemy urządzenia przeznaczone dla obiektów przemysłowych oraz kubaturowych (hale, magazyny, centra handlowe, kościoły, obiekty zabytkowe). Wszystkie oferowane przez nas rozwiązania rozwijane są w ścisłej współpracy z ośrodkami badawczymi, strażą pożarną i urzędami ochrony przeciwpożarowej. Dla Ciebie oznacza to nie tylko maksymalne bezpieczeństwo inwestycji w przyszłości dzięki długoterminowej kompatybilności wszystkich produktów, ale również stałe, dostosowane do potrzeb doradztwo i wsparcie.

Stosowanie instalacji Systemów Sygnalizacji Pożarowej wymagane jest wprost z przepisów prawa w obiektach wskazanych w §28. 1. Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z późń. zm.).

Proponujemy wykonanie instalacji SSP w trybie zaprojektuj i wybuduj. Etapy współpracy przy pełnym zakresie zlecenia prac projektowo-wykonawczych:

  • Utworzenie koncepcji zabezpieczenia w instalację SSP

  • Opracowanie Projektu Wykonawczego Instalacji SSP i uzgodnienie jej z rzeczoznawcą ds. ppoż.

  • Wykonanie instalacji SSP

  • Próby i badania potwierdzające prawidłowość działania SSP

  • Odpowiednia konserwacja i serwis instalacji SSP

Wyślij zapytanie