Pomiary

Pomiary elektryczne

Doświadczeni elektrycy z naszej firmy przeprowadzają skrupulatne pomiary elektryczne. Kompleksowa oferta obejmuje pełen katalog usług. Są to:

 • pomiary impedancji pętli zwarcia,
 • pomiary rezystancji izolacji,
 • pomiary ciągłości przewodów ochronnych,
 • badanie wyłączników różnicowo–prądowych,
 • pomiary rezystancji przewodu ochronnego,
 • oględziny i ocena instalacji elektrycznej,
 • oględziny i ocena instalacji odgromowej,
 • pomiary rezystancji uziemienia,
 • pomiary rezystywności gruntu.

Dokonując wszystkich pomiarów, zawsze mamy na uwadze bezpieczeństwo użytkowników instalacji. Wykonujemy pomiary odbiorcze instalacji oraz pomiary okresowe, kontrolne. Pomiary w każdym obiekcie powinny być wykonane przed oddaniem budynku do użytkowania.

Jeśli jako zarządca chcesz mieć pewność, iż wszystko zostanie zrealizowane jak należy i przez osoby, które się na tym znają, skontaktuj się z naszą firmą. Po każdym przeprowadzonym pomiarze wystawimy protokół z zestawieniem wyników i oceną techniczną. Zleceniodawca otrzymuje również oświadczenie o zdatności instalacji do eksploatacji.

Dotrzymujemy terminów, wobec czego nie będzie mowy o żadnych opóźnieniach w dalszych pracach. To ważne, jeśli obiekt ma być oddany do użytku o czasie.

 

W trakcie pomiarów elektrycznych sprawdzimy, czy instalacja oraz inne urządzenia elektryczne są sprawne i działają prawidłowo. To ważne, ponieważ nie może być mowy o zagrożeniu dla osób, które korzystają z budynku mieszkalnego, firmowego lub użyteczności publicznej. Przebieg pomiarów jest zawsze indywidualnie dopasowany do konkretnego zlecenia.

Wszystkie pomiary okresowe i odbiorcze odbywają się przy wykorzystaniu atestowanych mierników z aktualnymi certyfikatami i są udokumentowane protokołem. Jeśli okaże się, że sieć elektryczna nie spełnia norm, klient może od razu zlecić naszym fachowcom naprawę lub modernizację instalacji elektrycznej. Od tego, w jakim stanie jest instalacja elektryczna zależy bezpieczeństwo osób i mienia. Dlatego realizujemy usługę sumiennie, nie pomijając niczego.

Pomiary oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego

Oświetlenie stanowi jeden z ważniejszych parametrów wpływających na komfort pracy oraz sprawne realizowanie obowiązków na określonych stanowiskach. Ma ono również wpływ na bezpieczeństwo pracowników. Jako eksperci nie mamy co do tego wątpliwości, dlatego przedkładamy klientom kompleksową usługę jaką są pomiary oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego. Są nimi:

 • pomiary natężenia oświetlenia,
 • pomiary równomierności oświetlenia,
 • pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
 • pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy,
 • analiza powstawania i usuwania zjawisk olśnienia.

Wykwalifikowani pracownicy wykorzystują do pomiarów specjalne urządzenia, luksomierze. Analizując natężenie oświetlenia, sprawdzamy ilość światła występującą w danym punkcie we wnętrzu, jaka jest przesyłana z konkretnego źródła i odbita od dowolnych elementów występujących w pomieszczeniu. Mogą nimi być ściany, meble albo inne konstrukcje.

Jako że wartość natężenia oświetlenia jest określona normami dla poszczególnych pomieszczeń, zawsze analiz dokonujemy stricte pod kątem konkretnego zlecenia.

Badania i pomiary natężenia oświetlenia przeprowadzamy w miejscach takich jak: obiekty użyteczności publicznej, biura, magazyny, firmy, zakłady produkcyjne, obiekty oświatowe. Luksomierz, jakim się posługujemy posiada aktualne świadectwo wzorcowania, wydawane przez Główny Urząd Miar.

Sprawdzamy również dokładnie systemy awaryjne w wyznaczonych miejscach. Ich sprawne działanie jest podstawą bezpieczeństwa. Upewniamy się, czy w konkretnym obiekcie oświetlenie awaryjne spełnia niezbędne normy. Oświetlenie awaryjne to dedykowane lampy oświetlenia ogólnego lub specjalnie zamontowane oprawy, które zasilane są dodatkowymi źródłami energii elektrycznej. Sprawdzając poszczególne elementy, zwracamy uwagę czy odpowiadają odgórnie wyznaczonym normom.

Zlecając nam coroczne pomiary, klient zyskuje pewność, że wszystko jest dokładnie przeanalizowane. Po zakończeniu prac na terenie obiektu przekazujemy wnikliwe opracowany raport wraz z dokumentacją techniczną.

Wyślij zapytanie