Usługi przeciwpożarowe

Zajmujemy się kompleksową obsługą w zakresie usług przeciwpożarowych. W tym zakresie, na życzenie zleceniodawców:

  • opracowujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla nowych obiektów;
  • aktualizujemy instrukcje w obiektach, które już istnieją;
  • przeprowadzamy szkolenia PPOŻ;
  • zajmujemy się profesjonalnym doradztwem;
  • przygotowujemy operaty PPOŻ.

Ekspertyzy przeciwpożarowe

Oferujemy również przygotowanie ekspertyz przeciwpożarowych, jakie wynikają z obowiązujących przepisów prawnych, a także wytycznych wydawanych przez Komendanta Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Zajmują się tym wykwalifikowani eksperci od spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Klienci mają zatem pewność, że wszystko zostanie opracowane zgodnie z prawem oraz z obowiązującymi aktualnie zasadami bezpieczeństwa. Ze względu na bogate doświadczenie i stale poszerzaną wiedzę, przedstawiamy zleceniodawcom wyłącznie takie rozwiązania, jakie pozwalają na dopasowanie warunków technicznych budynku do norm prawnych. Usługę tę polecamy zwłaszcza w trakcie przebudowy albo modernizacji danego obiektu.

Instrukcje przeciwpożarowe

Przygotowując kompleksowe instrukcje bezpieczeństwa pożarowego także bazujemy na aktualnie obowiązujących przepisach. Są one proponowane dla: obiektów użyteczności publicznej, hal produkcyjnych, magazynów, budynków gospodarczych i tych miejsc, gdzie istnieje ryzyko wybuchu pożaru. Dokonujemy również aktualizacji instrukcji.

Należy ją wykonywać cyklicznie co 2 lata lub wtedy, gdy w obiekcie nastąpią zmiany w organizacji przestrzeni. Każda instrukcja składa się z części merytorycznej oraz z części graficznej. Doświadczeni eksperci przygotują wszystko dokładnie, wobec czego właściciel obiektu nie musi w przyszłości obawiać się jakichkolwiek sankcji ze strony organów sprawdzających. Fachowo opracowana instrukcja zminimalizuje również ryzyko pojawienia się pożaru i zagwarantuje bezpieczeństwo osobom znajdującym się na terenie budynku.

Operaty przeciwpożarowe

Kolejnym punktem w zakresie usług PPOŻ jest opracowanie operatów. Kompleksowa dokumentacja przeciwpożarowa zostanie przygotowana w zgodzie z aktualnymi wymogami prawnymi, umożliwiającymi pozytywnego rozpatrzenia przez Państwową Straż Pożarną. Poza informacjami podstawowymi, zajmiemy się również zaprezentowaniem aspektów powiązanych ściśle z ochroną przeciwpożarową.

Szkolenia za zakresu ochrony przeciwpożarowej

Organizujemy również merytoryczne szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W trakcie szkolenia zaznajomimy uczestników z zagadnieniami profilaktyki przeciwpożarowej, a także podamy praktyczne przykłady. Dotyczą one najczęściej ryzyka na wypadek pojawienia się pożaru. Analiza zagrożeń zawsze jest dopasowana do konkretnego zakładu pracy. Zapoznamy także pracowników z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego, przygotowaną dla konkretnego zakładu.

Wyślij zapytanie