Audyt instalacji fotowoltaicznej

Audyt instalacji fotowoltaicznej

Profesjonalny audyt fotowoltaiczny wykonuje się po to, aby jak najlepiej dobrać instalację pod dany budynek. Tym niemniej, zdarza się również, że audyt instalacji fotowoltaicznej zostaje przeprowadzony po montażu- w ten sposób można sprawdzić, czy system działa prawidłowo i bezpiecznie generuje prąd elektryczny.

Zacznijmy od wyjaśnienia, że aktualnie istnieją de facto dwa rodzaje audytów, które widnieją pod tą samą nazwą:

Audyt fotowoltaiczny, który jest wyceną oraz ustaleniem warunków instalacji PV- przeprowadza się go przed montażem i zakupem w celu sprawdzenia, czy na naszym budynku można zainstalować fotowoltaikę, ile paneli PV byłoby potrzebnych, jaka moc energetyczna instalacji będzie najkorzystniejsza, jakiej ceny należy się spodziewać za inwestycję;

Audyt instalacji fotowoltaicznej już po montażu fotowoltaiki- stanowi dodatkową usługę, jaką można zlecić dostawcy fotowoltaiki. Wykonuje się go, aby potwierdzić, czy fotowoltaika działa poprawnie- eksperci z odpowiednimi uprawnieniami uruchamiają falownik i resztę systemu, weryfikując zgodność poszczególnych parametrów. Taki audyt fotowoltaika może przejść też w kolejnych latach, jeżeli masz wątpliwości czy instalacja działa poprawnie.

Na czym polega audyt fotowoltaiczny przed zakupem?

Dawniej każdy audyt fotowoltaiczny, również ten pierwszy, mający na celu ocenić warunki instalacji, wykonywany był na miejscu, w domu Klienta. Aktualnie, zdecydowanie bardziej popularny staje się audyt fotowoltaiczny online, który przybiera postać wywiadu. Często mówi się o nim, że jest to tzw. kalkulator fotowoltaiki.

Etapy audytu fotowoltaicznego

  • Wywiad z Klientem, czyli pozyskanie niezbędnych informacji do obliczeń.
  • Dobór systemu montażowego.
  • Analiza zacienienia paneli (odbywa się ona na podstawie informacji podanych przez Klienta, przy czym wsparta być powinna analizą satelitarną dachu budynku).
  • Obliczenie, ile dana instalacja fotowoltaiczna wyprodukuje energii.
  • Obliczenie kosztu instalacji.
  • Analiza ekonomiczna (informacje o kosztach prądu, oszczędnościach, jakie zyskasz, a także informacja o tym, o jakie dotacje na OZE możesz się ubiegać).

Wyślij zapytanie